Tổng kết cuộc thi vẽ tranh về chủ đề CHÚ BỘ ĐỘI

Nhân kỷ niêm 76 năm ngày thành lập Quân đội NDVN, trường THAKB đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh về hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ. Hình ảnh các cô chú Bộ đội dưới con mắt trẻ thơ thật đẹp và gần gũi. Dưới đây là 1 số bài vẽ tiêu biểu của các con.

Mầu áo chú bộ đội, mới trông là mầu xanh.
Như mầu lá trên cành, trộn mầu xanh rêu đá.
Mầu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi.
Lại ánh sắc mầu vàng, có mầu đỏ đất núi.
Xen nâu đất đường làng....

Nhân kỷ niêm 76 năm ngày thành lập Quân đội NDVN, trường THAKB đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh về hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ. Hình ảnh các cô chú Bộ đội dưới con mắt trẻ thơ thật đẹp và gần gũi. Dưới đây là 1 số bài vẽ tiêu biểu của các con.