THÔNG BÁO V/V TIẾP TỤC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Trường tiểu học An Khánh B thông báo công văn của Phòng GD*ĐT Hoài Đức v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 779/SGDĐT-CCTT ngày 13/3/2020 của Sở GD ĐT Hà Nội v/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, Phòng GD&ĐT Hoài Đức có công văn số 92/ PGDĐT-HC thông báo cho các đon vị trường học từ Mầm non đến TH, THCS trong toàn huyện tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3/2020 đến hết ngày 29/3/2020.

Bài viết liên quan