Thông báo v/v thi kiểm tra cuối kì II năm học 2020- 2021

Trường tiểu học An Khánh B thông báo lichij kiểm tra cuối học kì II với các môn đánh giá bằng điểm số.

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        TRƯỜNG TH AN KHÁNH B                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                         Số:  05 / TB- THAKB                             

                                                                    An Khánh, ngày 27 tháng 4 năm 2021
                            

    THÔNG BÁO
(V/v kiểm tra cuối kỳ II năm học 2020-2021)

 
Căn cứ:

-Quyết định số: 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021;

 Trường Tiểu học An Khánh B thông báo v/v kiểm tra cuối học kỳ II đối với các môn đánh giá bằng điểm số như sau:

1/ Thời gian và Lịch kiểm tra : 02 ngày, ngày 06/5/ 2021 và 11 / 5/ 2021.

* Ngày 06/5/2021 (thứ năm) :  KT môn Tiếng Anh ; Khoa học- Lịch sử & Địa lý.

Buổi

 Khối lớp

Môn

Thời gian

Sáng

1-2- 3- 4- 5

 Tiếng Anh

Từ 7h 35 phút - 8h 15 phút

Chiều

 Lớp 4,5

 Khoa học

Từ 14h 00 phút – 14 h 40 phút

Lịch sử và Địa lý

Từ 14 h 50 phút – 15h 30 phút

 

* Ngày 11/5/2021 (thứ ba ) : KT môn Toán, Tiếng Việt.

Buổi

 Khối lớp

Môn

Thời gian

Sáng

Lớp 1,2.3.4,5

  • Tiếng Việt(Phần B):
  • Toán:
  • Tiếng Việt (Phần A):  

Từ 7h 30Phút - 8h 15 Phút

Từ 8h35 Phút - 9h 15 Phút

Từ 9h35 Phút  - 10h35 Phút

 

-Môn Tin học:  do điều kiện phòng máy và giáo viên, giáo viên môn Tin học chủ động cho học sinh kiểm tra theo thời khóa biểu trong tuần từ 04 đến 12/5/ 2021.

2/Đề thi:

-Đề chung cho từng khối, đảm bảo chính xác, khoa học, đánh giá được chất lượng thực chất của học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng từng khối lớp.

-Việc đánh giá học sinh : Khối 1 đánh giá theo Thông tư 27/ 2020/ TT- BGDĐT ngày 4/9/2020; khối 2-3-4-5 đánh giá theo Văn bản hợp nhất số 03/ VBHN- BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT.

-Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ra đề và bảo mật đề thi.

3/Lưu ý khi kiểm tra: 

* Riêng đối với lớp 1, để chuẩn bị tốt cho phần kiểm tra đọc và trả lời câu hỏi: BGH chỉ đạo, in phiếu bốc thăm cho các lớp. GV cho HS bốc thăm phiếu đọc hoặc dưới hình thức hái hoa. Trong phiếu có ghi tên bài (chọn bài ngoài SGK, ghi rõ yêu cầu đọc đoạn mấy của bài , mỗi HS đọc khoảng 30 tiếng/phút),  trả lời câu hỏi về nội dung bài dược in sẵn trong phiếu).

* Môn Tiếng Anh: Bài kiểm tra học kỳ có đủ 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Do vậy đề kiểm tra đảm bảo 3 kỹ năng: nghe, đọc, viết: thời gian làm bài 40 phút (80% số điểm). Còn kỹ năng nói giáo viên dạy sẽ chủ động thực hiện trên lớp trong các tiết học (20% số điểm). Không phân công GV Tiếng Anh trực tiếp coi thi.

-Tổ chức coi, chấm thi chéo lớp, chấm tập trung, nghiêm túc, đúng đáp án biểu điểm, (Tuyệt đối không mang bài về nhà chấm).

* Phối hợp với Đ/c hiệu trưởng trường THCS phân công 02 GV lớp 6 thanh tra, giám sát coi và cùng tham gia chấm bài HS lớp 5 với GV khối 5.

-Các tổ chuyên môn tổng hợp, báo cáo BGH kết quả sau khi hoàn thành việc chấm thi.

- Sau khi được duyệt kết quả các đ/c giáo viên khẩn trương cập nhật trên hệ thống quản lý điểm đúng thời gian quy định.

* Lưu ý: Bài kiểm tra cuối kỳ II được lưu trong hồ sơ của HS. Sau khi GV lớp trên nhận bàn giao, nắm được chất lượng học tập của HS thông qua bài kiểm tra trả lại cho HS.

Yêu cầu các tổ khối chuyên môn, các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc tinh thần trên.                                                                                  

                                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                 (Đã ký)

 - BGH, các tổ CM(để TH )  

 -Lưu
                                                                                                                                                                                                         Lý Thị Thanh Luyện