Lịch kiểm tra cuối học kì I

TRường tiểu học An Khánh B thông báo lịch kiểm tra cuối kì I với các môn đánh giá bằng điểm số

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

 

Số ..../ TB- THAKB

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       An Khánh , ngày 16 tháng 12 năm 2020

    THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra cuối kỳ I năm học 2020-2021

 
Căn cứ:

-Công văn số 517/CV- GD ngày 20/12/2020 của Phòng GD&ĐT Hoài Đức v/v Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2020- 2021;

-Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021;

 Trường Tiểu học An Khánh B thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I đối với các môn đánh giá bằng điểm số như sau:

1/ Thời gian và Lịch kiểm tra : 02 ngày, ngày 31/12/ 2020 và 08 / 01/ 2021.

* Ngày 30/12/2020 (thứ tư) :  KT môn Ngoại ngữ (lớp 1-2-3-4-5); Khoa học- Lịch sử và Địa lý lớp 4-5

 

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian

Sáng

Lớp 1,2,3,4,5

Ngoại ngữ

Từ 8h 00phút - 8h 40 Phút

Chiều

 Lớp 4,5

Khoa học

Từ 14h 00phút - 14h40 Phút

Lịch sử và Địa lý

Từ 14h 50phút - 15h30 Phút

 

* Ngày 08/01/2020 (thứ sáu) :  KT môn Toán- Tiếng Việt lớp 1-2-3-4-5 

 

Buổi

Khối lớp

Môn

Thời gian

 

Sáng

Lớp 1,2.3.4,5

  • Tiếng Việt(Phần B):
  • Toán:
  • Tiếng Việt (Phần A):  

Từ 8h 00Phút - 8h 45 Phút

Từ 9h 00 Phút - 9h 40 Phút

Từ 10h00 Phút  - 11h 00 Phút

 

-Riêng đối với môn Tin học nhà trường chỉ đạo đ/c GV trực tiếp giảng dạy tổ chức cho học sinh thi kiểm tra cuối kì I trong tuần từ 28/12/2020 và hoàn thành trước ngày 4/1/2020.

2/Đề thi:

-Đề chung cho từng khối, đảm bảo chính xác, khoa học, đánh giá được chất lượng thực chất của học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng từng khối lớp.

-Việc đánh giá học sinh : Khối 1 đánh giá theo Thông tư 27/ 2020/ TT- BGDĐT ngày 4/9/2020; khối 2-3-4-5 đánh giá theo Văn bản hợp nhất số 03/ VBHN- BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GD&ĐT.

-Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ra đề và bảo mật đề thi.

-Riêng đối với lớp 1, để chuẩn bị tốt cho phần kiểm tra đọc  nhà trường yêu cầu 02 đ/c Phó hiệu trưởng cùng Tổ trưởng tổ chuyên môn 1:

- Làm phiếu bốc thăm cho học sinh (khoảng 10 đến 15 phiếu cho mỗi lớp để học sinh bốc thăm, đọc bài trong phiếu.

     - Nội dung mỗi phiếu: gồm 15 vần, 10 từ và một số câu ứng dụng mà các HS đã được học từ tuần 1 đến tuần 17. (yêu cầu đánh máy cỡ chữ tương đương trong sách HS).

3.Tổ chức thực hiện

-Tổ chức coi, chấm thi chéo lớp, chấm tập trung, nghiêm túc, đúng đáp án biểu điểm, (tuyệt đối không  mang bài về nhà chấm).

-Các tổ chuyên môn tổng hợp, báo cáo BGH kết quả sau khi hoàn thành việc chấm thi.

- Sau khi được duyệt kết quả các đ/c giáo viên khẩn trương cập nhật trên hệ thống quản lý điểm đúng thời gian quy định.

Yêu cầu các tổ khối chuyên môn, các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc tinh thần trên.                                                                                  

                                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                   (Đã ký)

 -PGD, tổ Tiểu học(B/c)

- BGH, các tổ CM(để TH ) 

 -Lưu
                                                                                                                                                                                                                  Lý Thị Thanh Luyện

                          
 
 

 

Bài viết liên quan