Ban hành quy định thời gian, địa điểm, nội quy, phân công trách nhiệm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thực hiện tại trường Tiểu học An Khánh B

Ban hành quy định thời gian, địa điểm, nội quy, phân công trách nhiệm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thực hiện tại trường Tiểu học An Khánh B

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUY ĐỊNH THỜI GIAN, NỘI QUY, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

(kèm theo quyết định số 82/QĐ-THAKB ngày 4 / 9 /2021 của trường Tiểu học An Khánh B)

 

I. Thời gian, địa điểm

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm việc theo giờ hành chính: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Thời gian nhận và trả kết quả được quy định như sau:

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

          Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính - Tầng 2 - dãy nhà B - Trường Tiểu học An Khánh B - An Khánh - Hoài Đức.

II. Nội quy

Đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả TTHC:

1. Có thái độ lịch sự trong khi giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân. Trong thời gian làm việc phải đeo thẻ công chức. Thực hiện đúng các quy tắc ứng xử của CB-CC-VC-người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND TP Hà Nội.

2. Nắm vững quy định về thủ tục hành chính và thời gian giải quyết. Không nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng thẩm quyền và có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân đúng theo quy định.

Đối với tổ chức, công dân đến thực hiện các TTHC:

1. Tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết công việc TTHC phải nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả. Không được nộp hồ sơ trực tiếp cho lãnh đạo trường. Phải chuẩn bị đủ thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn.

2. Phải có thái độ lịch sự, văn minh khi đến liên hệ giải quyết công việc, không uống rượu, bia và có các hành vi kém văn hóa làm ảnh hưởng đến cơ quan khi đến làm việc. Trong giao tiếp không ồn ào, mất trật tự, người đến trước giải quyết trước, đến sau giải quyết sau. Thực hiện đúng các quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 1665/ QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND TP Hà Nội. Nếu có yêu cầu gặp lãnh đạo phải đăng ký qua cán bộ văn phòng của trường Tiểu học An Khánh B.

          3. Phải nộp phí, lệ phí đối với lĩnh vực được quy định.

          4. Khi cần đóng góp ý kiến về việc giải quyết công việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi vào sổ đóng góp ý kiến hoặc gửi thư vào hòm thư góp ý kiến.

 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

          - Chịu trách nhiệm thu và trả kết quả hồ sơ hành chính: Đồng chí Nguyễn Thị Hương Thảo, nhân viên Văn thư trường Tiểu học An Khánh B.