Ban hành danh mục, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính trong nhà trường

Danh mục, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính của trường Tiểu học An Khánh B

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

 

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 THỰC HIỆN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

(kèm theo quyết định số  81 /QĐ-THAKB ngày 4  tháng  9  năm 2021   )

 

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Chuyển trường cho học sinh Tiểu học ra ngoại tỉnh

2

Chuyển trường cho học sinh tới các trường khác trong huyện, tỉnh

3

Tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường khác ngoài tỉnh

4

Tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường khác trong huyện, tỉnh

5

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài về học tại trường

6

Tiếp nhận học sinh Việt Nam chuyển từ nước ngoài về học tại trường

7

Xác nhận thời gian công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

8

Hợp đồng giáo viên, nhân viên cấp trường

9

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

10

Thủ tục nhập học đối với học sinh đầu cấp (lớp 1)

11

Xét miễn giảm học phí 2 buổi/ngày cho học sinh thuộc con gia đình hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

12

Thủ tục thanh quyết toán tài chính nội bộ

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

(kèm theo quyết định số 81 /QĐ-THAKB ngày  4  tháng 9  năm 2021    )

 

Thủ tục 01

Chuyển trường cho học sinh Tiểu học ra ngoại tỉnh, huyện

Trình tự thực hiện

- Người có nguyện vọng nộp đơn xin chuyển trường đã có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường nơi học sinh chuyển đến cho Ban giám hiệu nhà trường.

- Sau khi nhận đơn, hiệu trưởng trường có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:

- Giấy đồng ý cho học sinh chuyển trường;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

- Làm thủ tục chuyển dữ liệu cho HS trên hệ thống quản lý CSDL ngành về trường HS chuyển đến.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

01 bộ gồm:

1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký(có tiếp nhận của trường chuyển đến).

 2. Học bạ (bản chính).

  3. Bản sao giấy khai sinh.

 4. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường cấp.

5.Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

 

Thời hạn giải quyết

Từ 1- 3 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường Tiểu học An Khánh B

- Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện: Phòng GD&ĐT  huyện( nếu HS chuyển đi giữa năm).

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy giới thiệu xin làm thủ tục chuyển trường

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

HS đang học tại trường xin chuyển đi và có lý do chính đáng.

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD& ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

- CV 5483/ SGD&ĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thủ tục 02

Chuyển trường cho học sinh tới các trường khác trong

huyện, tỉnh

Trình tự thực hiện

-Người có nguyện vọng nộp đơn xin chuyển trường cho Ban giám hiệu nhà trường.

-Sau khi nhận đơn, hiệu trưởng trường có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:

- Giấy đồng ý cho học sinh chuyển trường;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

-Làm thủ tục chuyển dữ liệu cho HS trên hệ thống Esams và hệ thống quản lý CSDL ngành về trường HS chuyển đến.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng

hồ sơ

01 bộ gồm:

1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

 2. Học bạ (bản chính).

  3. Bản sao giấy khai sinh.

 4. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường cấp.

  5.Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

 

Thời hạn giải quyết

Từ 1- 3 ngày

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

.-Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường Tiểu học An Khánh B

- Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện: Phòng GD&ĐT  huyện( nếu HS chuyển đi giữa năm).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy giới thiệu chuyển trường

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

HS đang học tại trường xin chuyển đi và có lý do chính đáng.

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD& ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

- CV 5483/ SGD&ĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thủ tục 03

Tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường khác tỉnh

Trình tự thực hiện

- Người có nguyện vọng nộp đơn và hồ sơ xin chuyển trường cho BGH nhà trường có ý kiến đồng ý tiếp nhận của BGH nhà trường. Hồ sơ gồm:

- Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

- Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ, nhà trường tiếp nhận và giới thiệu học sinh về lớp theo giấy giới thiệu chuyển trường.

-Cập nhật dữ liệu của HS trên hệ thống Esams và hệ thống quản lý CSDL ngành.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

01 bộ gồm:

1. Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

 2. Học bạ (bản chính).

  3. Bản sao giấy khai sinh.

 4. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường HS chuyển đi cấp.

5.Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

 

Thời hạn giải quyết

01 ngày

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan ra thông báo: Phòng GD&ĐT cấp huyện.

- Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện: Phòng GD&ĐT cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường Tiểu học An Khánh B

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ học sinh về trường

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

 

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD& ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

- CV 5483/ SGD&ĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thủ tục 04

Tiếp nhận học sinh chuyển đến từ các trường khác trong huyện, tỉnh

Trình tự thực hiện

- Người có nguyện vọng nộp đơn và hồ sơ xin chuyển trường cho BGH nhà trường

Hồ sơ gồm:

- Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

- Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ, nhà trường tiếp nhận và giới thiệu học sinh về lớp theo giấy giới thiệu chuyển trường.

-Cập nhật dữ liệu của HS trên hệ thống Esams và hệ thống quản lý CSDL ngành.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

01 bộ gồm:

- Giấy giới thiệu chuyển trường của trường chuyển đi;

- Học bạ;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học).

Thời hạn giải quyết

01 ngày

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Trường Tiểu học An Khánh B

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ học sinh về trường

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD& ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

- CV 5483/ SGD&ĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thủ tục số 05

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài về học tại trường

Trình tự thực hiện

- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn đề nghị với nhà trường.

-Hiệu trưởng xem xét nếu trường có khả năng tiếp nhận thì có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn.

- Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ, hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

-Cập nhật dữ liệu của HS trên hệ thống Esams và hệ thống quản lý CSDL ngành.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

2. Bản tóm tắt lí lịch.

3. Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của quyết định 51 có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo.

4. Học bạ.

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).

6. Ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

  1. 3 ngày

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện: Phòng GD&ĐT huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường Tiểu học An Khánh B

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tiếp nhận học sinh về trường

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại trường phải có khả năng Tiếng Việt ( nghe-nói-đọc-viết) tương đương trình độ lớp xin học.

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD& ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

- CV 5483/ SGD&ĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thủ tục số 06

Tiếp nhận học sinh Việt Nam chuyển từ nước ngoài về học tại trường

Trình tự thực hiện

- Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn đề nghị với nhà trường.

-Hiệu trưởng xem xét nếu trường có khả năng tiếp nhận thì có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn.

- Sau khi kiểm tra hồ sơ nếu hợp lệ, hiệu trưởng tổ chức khảo sát trình độ học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

-Cập nhật dữ liệu của HS trên hệ thống Esams và hệ thống quản lý CSDL ngành.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm:

1. Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

2. Bản tóm tắt lí lịch.

3. Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của quyết định 51 có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước chuyển đi.

4. Học bạ.

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm cấp không quá 6 tháng).

6. Ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

01 ngày

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện: Phòng GD&ĐT cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường Tiểu học An Khánh B

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tiếp nhận học sinh về trường

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Học sinh Việt Nam từ nước ngoài chuyển về có nguyện vọng vào học tại các trường phải có khả năng Tiếng Việt ( nghe-nói-đọc-viết) tương đương trình độ lớp xin học.

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD& ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

- CV 5483/ SGD&ĐT-QLT ngày 14/12/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Thủ tục số 07

Xác nhận thời gian công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trình tự thực hiện

 

-Người có nguyện vọng nộp đơn xin xác nhận thời gian công tác cho lãnh đạo trường.

-Nhà trường kiểm tra và xác nhận vào hồ sơ cho người có nguyện vọng.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

-Đơn xin xác nhận thời gian công tác tại trường.

 

Thời hạn giải quyết

01 ngày

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

Trường Tiểu học An Khánh B

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Xác nhận vào hồ sơ

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 

-Người xin xác nhận thời gian công tác phải có thời gian công tác thực tế tại trường.

 

Cơ sở pháp lý

- Luật Lao động.

- Luật BHXH

 

Thủ tục 08

Hợp đồng giáo viên, nhân viên cấp trường

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người có nguyện vọng nộp hồ sơ tại trường.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường Tiểu học.

Bước 3: Hiệu trưởng xem xét nếu trường có nhu cầu thì có ý kiến đồng ý ký hợp đồng lao động.

Bước 4: Nhà trường ký hợp đồng lao động với từng đối tượng.

Bước 5 ;Gửi thông báo kết quả ký hợp đồng tới các đối tượng xin hợp đồng

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Đơn xin hợp đồng Lao động

2- Lý lịch cá nhân, giấy khai sinh;

3- Bản sao Bằng tốt nghiệp sư phạm Tiểu học; bằng tốt nghiệp chuyên môn( đối với nhân viên), các chứng chỉ liên quan…

4- Bản sao Chứng minh thư nhân dân của đối tượng đủ điều kiện được ký hợp đồng.

5- Giấy khám sức khỏe hợp lệ.

b) Số lượng hồ sơ 02 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hiệu trưởng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trường Tiểu học An Khánh B

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hợp đồng lao động

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

-Theo yêu cầu cụ thể do nhà trường thông báo tại thời điểm ký hợp đồng.

 

Cơ sở pháp lý

- Luật Lao động.

- Quyết định số 62/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

 

Thủ tục 9

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trình tự thực hiện

Đơn Khiếu nại:

- Đối với đơn có đầy đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 53/2005/NĐ- CP ngày 19/4/2005 thụ lý giải quyết

- Đối với đơn không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị  định 53/2005/NĐ- CP ngày 19/4/2005 không thụ lý.

 

Đơn tố cáo:

-Thuộc thẩm quyền, chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận, đơn ra quyết định giải quyết.

- Đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đơn làm thủ tục chuyển đến nơi có thẩm quyền.
- Đối với đơn tố cáo có hành vi phạm tội làm thủ tục chuyển cho cơ quan điều tra theo quy định tại Điều 71 của luật KNTC
- Không xem xét đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ  địa chỉ, không có chữ ký mà sao chụp chữ ký, tố cáo đã được giải quyết mà không có bằng chứng mới.
 Nếu đơn vừa có nội dung Khiếu nại, vừa có nội dung Tố cáo: Xử  lý nội dung khiếu nại  riêng, nội dung tố cáo riêng.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
Tố cáo:
- Đơn tố cáo  hoặc bản ghi lời tố cáo;           
- Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập đựơc trong quá trình giải quyết.          
- Văn bản giải trình của người bị tố cáo
- Kết luận về nội dung tố cáo, Văn bản kiến nghị biện pháp xử lý
- Quyết  định xử lý và Văn bản có liên quan khác.
Khiếu nại:
- Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
- Văn bản trả lời của người bị khiếu nại
- Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định, biên bản gặp gỡ, đối thoại.
- Quyết  định giải quyết khiếu nại và Văn bản có liên quan khác.
Số lượng hồ  sơ:  02  (bộ)

Thời hạn giải quyết

Tố cáo: Không quá 60 ngày ngày kể từ ngày công bố quyết định, đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Khiếu nại:

Lần 1: Không quá 30 ngày ngày kể từ ngày công bố quyết định, đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Lần 2: Không quá 45 ngày ngày kể từ ngày công bố quyết định, đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

Trường Tiểu học An Khánh B

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường

Cơ sở pháp lý

Luật khiếu nại, tố cáo

 

Thủ tục 10

Thủ tục nhập học đối với học sinh đầu cấp lớp 1

Trình tự thực hiện

- Cha mẹ ( hoặc người đỡ đầu, giám hộ) nộp đơn xin học cho nhà trường.

Nhà trường kiểm tra và xác nhận vào hồ sơ cho người có nguyện vọng.

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

01 bộ gồm:

- Đơn xin học có chữ ký của cha mẹ học sinh hoặc người đỡ đầu.

- Giấy khai sinh bản sao.

- Giấy khai sinh bản chính để đối chiếu

- Bìa hộ khẩu ( bản sao)

- Bìa hộ khẩu bản chính để đối chiếu.

Thời hạn giải quyết

 

01 ngày

 

Đối tượng thực hiện

 

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

Trường Tiểu học An Khánh B

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hồ sơ nhập học lớp 1

Lệ phí

 

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu đơn xin học do Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội quy định ( có mẫu đính kèm)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Học sinh vào học lớp 1 đúng độ tuổi theo quy định

 

Cơ sở pháp lý

- Điều lệ trường tiểu học.

- Văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 1 của các cấp.

Thủ tục số 11

Thủ tục xét miễn giảm học phí 2 buổi/ ngày cho HS con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trình tự thực hiện

- Cha mẹ ( hoặc người đỡ đầu, giám hộ) nộp đơn xin miễn, giảm tiền học 2 buổi/ngày cho nhà trường.

- Nhà trường kiểm tra và xác nhận vào hồ sơ cho người có đủ điều kiện.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

01 bộ gồm:

- Đơn xin miễn, giảm tiền học .

- Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có xác nhận của UBND xã.

- Với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của UBND xã trong đơn.

Thời hạn giải quyết

 

01 ngày

 

Đối tượng thực hiện

 

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

Trường Tiểu học An Khánh B

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Xác nhận hồ sơ và giải quyết chế độ

Lệ phí

 

Không

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Mẫu đơn xin miễn giảm tiền học 2 buổi/ngày.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Phải có Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo có xác nhận của UBND xã.

- Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của UBND xã.

 

Cơ sở pháp lý

- Hướng dẫn số 313/HD- LN ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Liên – Sở GD & LĐTBXH về việc hướng dẫn miễn giảm cho học sinh thuộc đối tượng chính sách và hoàn cảnh khó khăn.

- QĐ số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 về việc Quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của TP Hà Nội.

 

Thủ tục số 12

Thủ tục thanh quyết toán tài chính nội bộ

Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thanh quyết toán bao gồm Giấy đề nghị thanh quyết toán, chứng từ hóa đơn, công văn, hợp đồng mua bán, danh sách… cho kế toán. 

- Kế toán kiểm tra hồ sơ, nếu đã đủ điều kiện thu, chi thì trình chủ tài khoản ký duyệt và viết phiếu thu, chi và vào sổ theo dõi.

- Thủ quỹ vào sổ theo dõi, người được thu chi ký nhận theo quy định trước thực hiện thu chi.

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận kế toán.

 

Quy định hồ sơ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ hợp lệ theo quy định tài chính hiện hành

 

Thời hạn giải quyết

01 ngày

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

Trường tiểu học An Khánh B

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thực hiện thu hoặc chi trả

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

 

Cơ sở pháp lý

Theo nguyên tắc tài chính hiện hành.