THÔNG BÁO Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 trường tiểu học An Khánh B

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông đại trà ở khối lớp 1 . Như vậy học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trên cả nước sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa mới. Trường Tiểu học An Khánh B thông báo kết quả lựa chọn SGK lớp 1 mới của nhà trường để quý độc giả quan tâm được biết.

  UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

 

 
  
 

Số 06/ TB- THAKB

         

                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                                             An Khánh , ngày 26 tháng 05 năm 2020

 THÔNG BÁO

 Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021

 trường tiểu học An Khánh B

Căn cứ:

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

- Thông tư số 01/2020/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở Giáo dục phổ thông;

- Quyết định số 1715/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Công văn số 1350/SGDĐT-GDPT, ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021;

-Kết quả Hội nghị ngày 27/4/2020 của Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 trường tiểu học An Khánh B;

Trường Tiểu học An Khánh B trân trọng thông báo :

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, Hệ thống sách giáo khoa phổ thông cũng được thay đổi, biên soạn lại.

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông đại trà ở khối lớp 1 . Như vậy học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trên cả nước sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa mới.

Điều đáng chú ý và cũng là điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là sách giáo khoa sẽ được sử dụng linh hoạt, phù hợp tại các cơ sở giáo dục, không bắt buộc dùng chung trên toàn quốc. Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa để các trường lựa chọn sử dụng.

Bám sát hai tiêu chí về lựa chọn sách giáo khoa mới là:

1. Phù hp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phù hp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Sau một thời gian nghiên cứu, thảo luận kĩ lưỡng về tính ưu việt của sách giáo khoa từng môn học của cả 5 bộ sách đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trường Tiểu học An Khánh B đã thống nhất lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong chương trình đối với khối lớp 1 của nhà trường năm học 2020-2021 gồm 10 đầu sách chính và hệ thống vở bài tập, tài liệu đi kèm cho các môn học cụ thể như sau:

+Bộ sách: “Cánh diều” của Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.HCM với các đầu sách:

• Toán 1

• Tự nhiên và Xã hội 1

• Đạo đức 1

• Âm nhạc 1

• Giáo dục thể chất 1

• Hoạt động trải nghiệm 1

+Bộ sách: “Vì sự bình đẳng và phát triển trong giáo dục” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với các đầu sách:

• Tiếng Việt 1 - Tập 1

• Tiếng Việt 1 - Tập 2

• Mĩ thuật 1

+ bộ sách Tiếng Anh 1 của NXB Giáo dục Việt Nam (Tác giả Hoàng Văn Vân – Tổng chủ biên)

Với thông điệp "Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống", các đầu sách được nhà trường lựa chọn đều được biên soạn theo mô hình hiện đại, hình thức đẹp, các chủ đề, bài học thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách mở, linh hoạt. Mọi bài học trong sách vừa đảm bảo yêu cầu vừa sức, gắn liền với cuộc sống vừa tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận tri thức và phát triển năng lực phù hợp với khả năng nhận thức của mình để các em có cơ hội bay cao trên bầu trời tri thức bao la như diều gặp gió.

Giá bán của từng đầu sách sẽ được đăng tải cụ thể trên trang Web và bảng tin của nhà trường khi nhà trường nhận được thông báo. Bản đăng kí mua sách nhà trường sẽ gửi cụ thể đến cha mẹ học sinh lớp 1 khi đến trường làm thủ tục tuyển sinh.

Mọi thông tin chi tiết xin được phản ánh về Ban giám hiệu nhà trường để được tư vấn giải quyết.

 

Nơi nhận:

- PGD, UBND xã(B/c;

-BGH, tổ CM

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 ( đã kí)

 

 

 

Lý Thị Thanh Luyện

Bài viết liên quan