THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021- 2022

Trường tiểu học An Khánh B thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường năm học 2021- 2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 1                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             NĂM HỌC: 2021 – 2022

                   Số: 01/TB – HĐTS                                                                                                        An Khánh, ngày 08  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học: 2021 – 2022)

Căn cứ Quyết định số:  76  QĐ-GD&ĐT ngày  28  tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học: 2021 – 2022 ;

Công văn số 207/ UBND ngày 04/5/2021 của UBND xã An Khánh v/v thực hiện các nội dung công tác tuyển sinh và phân tuyến tuyển sinh năm học 2021-2022 trên đại bàn xã An Khánh;

Căn cứ kế hoạch số:  12  /KH-THAKB  ngày  04 tháng 05  năm 2021 của Trường Tiểu học An Khánh B về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học: 2021 – 2022 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Trường Tiểu học An Khánh B thông báo tới các bậc Cha mẹ học sinh về việc tuyển sinh vào lớp 1 Trường Tiểu học An Khánh B năm học: 2021 – 2022 như sau:

1.Thời gian:

+ Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 14/7/2021

+ Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021

Nhà trường không tuyển sinh trước thời gian qui định

2.Đối tượng tuyển sinh : trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi được phân tuyến tuyển sinh vào Trường Tiểu học An Khánh B bao gồm: học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở các Thôn: Ngãi Cầu, Trường An, An Bình, các khu chung cư  The Golden, Gemek I, Gemek II, -Khu đô thị Vinhomes Thăng Long, Khu đô thị sinh thái Bảo Sơn, Khu đô thị Hoa Phượng, Khu đô thị Geleximco.

Lưu ý: Ưu tiên tuyển sinh các đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh trước sau đó nếu còn chỉ tiêu sẽ xem xét tuyển đến các đối tượng có hộ khẩu tạm trú có thời gian tạm trú liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính tới thời điểm tuyển sinh.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 8 lớp - 290 học sinh

4. Quy định về hồ sơ của học sinh: bao gồm

+Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 1 ( theo mẫu)

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm bản chính để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mẫu giáo 5 tuổi (nếu có);

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an xã, giấy xác nhận cư trú tại địa bàn…

5.Cách thức:  

a.Tuyển sinh trực tuyến:

Các bậc Cha mẹ học sinh vui lòng vào địa chỉ trên mạng Internet: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn và lần lượt làm theo các hướng dẫn cụ thể trên địa chỉ này; Cha Mẹ học sinh nào không có địa chỉ Email để khai báo và  hoàn thành thủ tục tuyển sinh trực tuyến thì vui lòng nhập địa chỉ Email có tên là: tsakb21.22@gmail.com; Trường hợp không đăng kí được tuyển sinh trực tuyến  ở nhà , các bậc Cha Mẹ học sinh vui lòng mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của Cha - Mẹ cùng hồ sơ tuyển sinh của con đến tại Trường Tiểu học An Khánh B ( khu A) - Thôn Ngãi Cầu – An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội để được cán bộ trực tuyển sinh trực tiếp tư vấn và giải đáp, giúp đỡ về công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022.

-Cha mẹ HS có thể đối chiếu và nộp hồ sơ TS cho con tại trường kể từ khi nhận được thông báo đăng ký TS trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

-Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid- 19, khuyến khích CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả tuyển sinh.

b.Tuyển sinh trực tiếp : với những đối tượng chưa hoặc không đăng ký được trực tuyến.

Các bậc Cha mẹ học sinh mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của cả cha - mẹ cùng hồ sơ tuyển sinh của con đến tại Trường Tiểu học An Khánh B ( khu A) - Thôn Ngãi Cầu – An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội để được cán bộ trực tuyển sinh tư vấn và hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022.

6.Trực tuyển sinh:                + Buổi sáng từ: 7h30’ đến 11h00’;

                                              +Buổi chiều từ: 13h30’ đến 17h00’

Mọi thông tin về công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022  xin kính mời các bậc Cha Mhọc sinh tham khảo trên địa chỉ:http://tieuhocankhanhb-hd.edu.vn  và tại bảng tin Trường Tiểu học An Khánh B – Hoài Đức – Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:                                                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

-Tổ Thông tin – HĐTS;                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

-Đài phát thanh Xã, Thôn                                                                                                           (Đã ký)

-Lưu: HSTS,VT.                                                                                                                  Lý Thị Thanh Luyện