THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

Thời klhóa biểu dạy học trực tuyến của trường tiểu học An Khánh B để phụ huynh và học sinh tiện theo dõi

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

TRƯỜNG TH AN KHÁNH B

 

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng từ ngày 6/4/2020)

 

Khối

Thứ/ môn

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

1

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

 

2

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

3

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Toán

 

4

Toán

Tiếng Việt

KH LS ĐL

Toán

Tiếng Việt

 

5

Toán

Tiếng Việt

KH LS ĐL

Toán

Tiếng Việt

 

 

* Thời gian dạy học: Từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 06/4/2020

- Khối 1,2,3: Học từ 20 giờ 00 phút. (Các lớp sĩ số đông chia 2 ca có thể bắt đầu từ 19 giờ 00)

- Khối 4: Học từ 17giờ 00 phút

-Khối 5: Học từ 8 giờ 30 phút sáng

 

Lưu ý :

-Môn Tiếng Anh Lớp 3 xếp TKB luân phiên giữa các lớp trong khối /tuần.

- Môn Khoa học -Lịch sử và Địa lý : GV dạy luân phiên theo thứ tự: tuần này dạy KH thì tuần sau dạy LS-ĐL .

-Phân môn tập viết (lớp 1 ) , Tập đọc lớp, chính tả và kể chuyện (Lớp 3, 4 ,5 ) GV giao bài yêu cầu HS tự học , Sau đó GV kiểm tra , ĐG kết quả học tập của học sinh .

An Khánh , ngày 05 tháng 4 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Lý Thị Thanh Luyện