Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 trường tiểu học An Khánh B đợt 2( Tuyển bổ sung)

Trường tiểu học an Khánh B thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 đợt 2

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN HOÀI ĐỨC

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

 

 

HỆ: CÔNG LẬP

 

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

1

Hoàng Thị Ngọc Khánh

Nữ

08/04/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT4

 

2

Lê Thu Thảo

Nữ

14/09/2014

Hà Nội

Kinh

Tổ 20, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT4

 

3

Nguyễn Kim Chi

Nữ

02/07/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT4

 

4

Nguyễn Nhật Minh

Nam

17/11/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT4

 

5

Nguyễn Quang Hải Anh

Nam

12/08/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Tiền Phong, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT4

 

6

Nguyễn Đình Minh Khang

Nam

29/12/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT4

 

7

Trần Kim Ngân

Nữ

25/03/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn Yên Thành, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Đoàn Kết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

DT4

 

 

Tổng số có 7 học sinh

 

Trong đó có 0 đối tượng 1; 0 đối tượng 2; 0 đối tượng 3; 7 đối tượng 4

 

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ......

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Ngày..... tháng ...... năm ......

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG