DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2020- 2021

Trường tiểu học An Khánh B thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2020- 2021. 

 

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN HOÀI ĐỨC

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B

 

 

HỆ: CÔNG LẬP

 

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

1

Buì Đoàn Quang Minh

Nam

28/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

2

Bùi Duy Khoa

Nam

19/02/2014

Tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

3

Bùi Duy Nguyên

Nam

26/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

4

Bùi Gia Minh

Nam

20/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

5

Bùi Hải Vy

Nữ

02/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

6

Bùi Hữu Dương

Nam

29/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

7

Bùi Khánh Linh

Nữ

11/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

8

Bùi Khánh Ngọc

Nữ

15/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

9

Bùi Minh Lâm

Nam

05/08/2014

Tỉnh Phú Thọ

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

10

Bùi Nguyễn Linh Thư

Nữ

24/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

11

Bùi Ngọc Minh Khang

Nam

20/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

12

Bùi Ngọc Thiện

Nam

09/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

13

Bùi Ngọc Tuấn Khang

Nam

18/02/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

14

Bùi Quỳnh Chi

Nữ

08/12/2014

Tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

15

Bùi Thùy Trang

Nữ

30/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

16

Bùi Thảo My

Nữ

22/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

17

Bùi Thế Cao

Nam

08/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

18

Bùi Thế Gia Tiến

Nam

26/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

19

Bùi Thế Trường

Nam

02/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

20

Bùi Thị Huyền

Nữ

20/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

21

Bùi Thị Phương Chinh

Nữ

21/05/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

22

Bùi Tuyết Nhi

Nữ

26/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố D8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

23

Bùi Đình Tùng

Nam

11/08/2014

Tỉnh Hải Dương

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

24

Bùi Đăng Minh

Nam

09/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

25

Bùi Đỗ Gia Ngọc

Nam

08/02/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

26

Chu Bảo An

Nữ

02/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

27

Chu Công Gia Bảo

Nam

06/06/2014

Tỉnh Lâm Đồng

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

28

Chu Công Hiếu

Nam

11/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

29

Chu Công Minh Hiếu

Nam

30/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

30

Chu Công Thanh

Nam

10/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

31

Chu Danh Hải Đăng

Nam

14/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

32

Chu Danh Tú

Nam

19/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

33

Chu Hữu Sang

Nam

03/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

34

Chu Lê Minh Quỳnh

Nữ

27/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

35

Chu Minh Anh

Nữ

04/02/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

36

Chu Minh Thư

Nữ

04/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

37

Chu Phương Linh

Nữ

19/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

38

Chu Quang Gia Bảo

Nam

06/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

39

Chu Quang Thông

Nam

30/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

40

Chu Quang Tùng Lâm

Nam

10/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

41

Chu Quỳnh Chi

Nữ

01/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

42

Chu Thùy Linh

Nữ

21/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

43

Chu Thảo Nguyên

Nữ

06/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

44

Chu Thị Minh Hằng

Nữ

15/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

45

Chu Thị Minh Ngọc

Nữ

18/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

46

Chu Thị Ngọc Hân

Nữ

26/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

47

Chu Thị Thảo My

Nữ

20/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

48

Chu Thị Vân Anh

Nữ

02/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

49

Chu Trí Dũng

Nam

26/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

50

Chu Trí Hải Đăng

Nam

23/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

51

Chu Trí Đan Nguyên

Nam

01/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

52

Chu Tuấn Việt

Nam

01/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

53

Chu Vương Trí Thành

Nam

16/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

54

Chu Đăng Lương

Nam

12/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

55

Chu Đắc Công

Nam

14/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

56

Chu Đức Bảo Châu

Nam

24/02/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

57

Chu Đức Thịnh

Nam

08/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

58

Cấn Vũ Thùy Trang

Nữ

05/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

59

Dương Tuấn Minh

Nam

22/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố 09, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

60

Dương Tuấn Phong

Nam

08/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

61

Hoàng Bảo Anh

Nữ

11/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Sằn, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

62

Hoàng Phương Thảo

Nữ

16/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

63

Hoàng Tâm An

Nữ

24/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Quảng Tái Q 1, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

64

Hoàng Đức Việt

Nam

25/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Khu tập thể viện KHKT nông nghiệp, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Khu tập thể viện KHKT nông nghiệp, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

65

Hà Nhật Minh

Nam

25/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

66

Hà Vũ Tuấn Anh

Nam

22/12/2014

Tỉnh Phú Thọ

Mường

Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

67

Hán Trường Giang

Nam

24/03/2014

Tỉnh Phú Thọ

Kinh

Xã Dị Nậu, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

68

Hồ Khánh Linh

Nữ

09/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

69

Hứa Thị Lan Anh

Nữ

05/04/2014

Thành phố Hà Nội

Nùng

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

70

Kiều Thành Bảo Nam

Nam

29/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

71

Kiều Thành Hiếu

Nam

06/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

72

Lê Công Hoàng Việt

Nam

09/09/2014

Tỉnh Nghệ An

Kinh

Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

73

Lê Hoàng Quỳnh Anh

Nữ

31/01/2014

Tỉnh Hưng Yên

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

74

Lê Hà Phương

Nữ

24/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

75

Lê Hà Phương

Nữ

27/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố số 8, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

76

Lê Khánh An

Nữ

01/11/2014

Tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

77

Lê Minh Huy

Nam

15/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

78

Lê Quỳnh Anh

Nữ

20/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

79

Lê Thành Đạt

Nam

25/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

80

Lê Thảo Ly

Nữ

17/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn 1, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

12, Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

81

Lê Thị Bảo Ngọc

Nữ

30/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Xã Tiến Nông, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

82

Lê Thị Hân Du

Nữ

26/06/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

83

Lê Thị Thảo Linh

Nữ

24/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

84

Lê Trọng Lâm

Nam

27/06/2014

Hà Nội

Kinh

Mạch Kỳ, Xã Hồng Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

85

Lê Tú Anh

Nữ

05/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

86

Lê Văn Phú Bình

Nam

25/03/2014

Tỉnh Hoà Bình

Kinh

Thị trấn Thanh Hà, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hoà Bình

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

87

Lê Yến Nhi

Nữ

22/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

88

Lê Đức An

Nam

19/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

89

Lưu Thùy Anh

Nữ

03/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Thanh Quang, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

90

Mai Danh Phong

Nam

18/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

91

Mai Danh Thịnh

Nam

30/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

92

Mai Nhật Linh

Nữ

05/06/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Ngõ 4, Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT2

 

93

Mai Tấn Kiệt

Nam

07/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

94

Mai Đoàn Bảo An

Nam

30/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

95

Nguyễn Anh Dũng

Nam

21/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố số 5, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

96

Nguyễn Anh Thư

Nữ

28/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

97

Nguyễn Bích Ngọc

Nữ

25/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

98

Nguyễn Bảo An

Nữ

11/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

99

Nguyễn Bảo An

Nam

29/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

100

Nguyễn Bảo Anh

Nữ

19/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

101

Nguyễn Bảo Bảo

Nam

13/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

102

Nguyễn Bảo Linh

Nữ

02/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

103

Nguyễn Bảo Ngọc

Nữ

28/12/2014

Tỉnh Thái Bình

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

104

Nguyễn Diệp Chi

Nữ

19/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

105

Nguyễn Doãn Thành

Nam

28/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tòa nhà HH2, lô A44, KĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn, Chung cư HH2 Gemek, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

căn hộ số 3110A, Chung cư HH2 Gemek, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

106

Nguyễn Duy Vũ

Nam

15/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố số 1, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

107

Nguyễn Gia Hoàng Bách

Nam

28/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

108

Nguyễn Gia Khiêm

Nam

15/03/2014

Tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

109

Nguyễn Hoàng Gia Hân

Nữ

16/06/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố số 1, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

110

Nguyễn Huy Công

Nam

26/02/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

111

Nguyễn Huy Nguyễn

Nam

05/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

112

Nguyễn Huy Trường Phúc

Nam

03/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

113

Nguyễn Huyền Anh

Nữ

22/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

114

Nguyễn Hữu Gia Bảo

Nam

17/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

115

Nguyễn Khánh Linh

Nữ

13/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

116

Nguyễn Khánh Vy

Nữ

22/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

117

Nguyễn Mai Anh

Nữ

12/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

118

Nguyễn Mai Ngọc

Nữ

29/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

119

Nguyễn Minh Anh

Nữ

04/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Áng Gạo, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

120

Nguyễn Minh Châu

Nữ

20/06/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

121

Nguyễn Minh Kiệt

Nam

11/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

122

Nguyễn Minh Nhi

Nữ

02/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Xóm Phú Cốc, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

123

Nguyễn Minh Quân

Nam

02/10/2014

Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

124

Nguyễn Mạnh Hùng

Nam

14/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Ngõ 4, Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

125

Nguyễn Ngô Kim Ngân

Nữ

03/02/2014

Tỉnh Thái Bình

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

126

Nguyễn Ngọc Diệp

Nữ

14/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

127

Nguyễn Ngọc Diệp

Nữ

24/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

128

Nguyễn Ngọc Diệp

Nữ

14/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

129

Nguyễn Ngọc Hân

Nữ

01/06/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

130

Nguyễn Ngọc Lâm Anh

Nữ

27/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT2

 

131

Nguyễn Ngọc Minh Duy

Nam

10/02/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn 3, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

132

Nguyễn Ngọc Thái An

Nữ

08/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

133

Nguyễn Ngọc Tú Vy

Nữ

24/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

134

Nguyễn Như Lâm

Nam

26/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

135

Nguyễn Như Quỳnh

Nữ

19/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

136

Nguyễn Nhật Trường

Nam

09/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Nội Xá - Đội 5, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

137

Nguyễn Phương Anh

Nữ

13/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Đặng Giang, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

138

Nguyễn Phương Mai

Nữ

12/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

139

Nguyễn Phương Tuệ

Nữ

24/10/2014

Ninh Bình

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

140

Nguyễn Quỳnh Chi

Nữ

04/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

141

Nguyễn Sỹ Đạt

Nam

09/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

142

Nguyễn Thu Trang

Nữ

05/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

143

Nguyễn Thành Long

Nam

26/04/2014

Tỉnh Bắc Giang

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

144

Nguyễn Thành Trí An

Nam

28/02/2014

Thành phố Hải Phòng

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

145

Nguyễn Thái Hòa

Nữ

30/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

146

Nguyễn Thùy Dương

Nữ

03/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

147

Nguyễn Thùy Linh

Nữ

18/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

148

Nguyễn Thảo Linh

Nữ

08/06/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

149

Nguyễn Thảo Nhi

Nữ

05/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố số 6, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

150

Nguyễn Thị Bảo Anh

Nữ

09/07/2014

Tỉnh Ninh Bình

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

151

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Nữ

07/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

152

Nguyễn Thị Bảo Yến

Nữ

23/05/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

153

Nguyễn Thị Hoài An

Nữ

17/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

154

Nguyễn Thị Hoài An

Nữ

23/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

155

Nguyễn Thị Khánh Ly

Nữ

27/11/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

156

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

08/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Đội 8 Hoàng Văn Thụ, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

157

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nữ

04/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

158

Nguyễn Thị Trúc Linh

Nữ

22/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

159

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nữ

04/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

160

Nguyễn Trà My

Nữ

15/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

161

Nguyễn Trần Hà My

Nữ

23/03/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

Thôn An Bình, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

162

Nguyễn Tùng

Nam

30/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

163

Nguyễn Tùng Lâm

Nam

25/02/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

164

Nguyễn Viết Anh Minh

Nam

26/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

165

Nguyễn Viết Bảo An

Nam

19/12/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

166

Nguyễn Viết Bảo Lâm

Nam

29/04/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

167

Nguyễn Viết Hải Đăng

Nam

13/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

168

Nguyễn Viết Thanh Tùng

Nam

29/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

169

Nguyễn Văn Minh

Nam

11/06/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

170

Nguyễn Văn Mạnh

Nam

30/07/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

171

Nguyễn Vũ Huyền Diệp

Nữ

07/10/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

172

Nguyễn Xuân Đại

Nam

19/08/2014

Tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

173

Nguyễn Đình Anh Kiệt

Nam

05/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

174

Nguyễn Đình Khánh Bảo

Nam

05/05/2014

Tỉnh Nghệ An

Kinh

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn An Thọ (Chung cư The Goden, Chung cư GEMEX 1,Chung cư GEMEX 2), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Đối tượng

Ghi chú

175

Nguyễn Đăng Khoa

Nam

09/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH2 - Lô A44 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

176

Nguyễn Đăng Khôi

Nam

02/08/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

177

Nguyễn Đăng Trường

Nam

17/01/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

178

Nguyễn Đắc Nam Khánh

Nam

01/09/2014

Thành phố Hà Nội

Kinh

Tổ dân phố số 7, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

179

Nguyễn Đức Trung

Nam

24/09/2014

Tỉnh Nam Định

Kinh

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Tòa nhà hỗn hợp HH1 - Lô A13 - Khu Đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT1

 

180

Nguyễn Đức Vinh

Nam

30/10/2014

Thái Bình

Kinh

Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

DT3

 

181

Ngô Linh Chi

Nữ

14/06/2014

Thành phố Hà Nội