Công văn số 156/PGDĐT ngày 15/5/2020 v/v thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ

Bài viết liên quan