Công văn 97/PGDĐT-HC về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Ngày 21/3/2020, Phòng GDĐT huyện Hoài Đức có công văn số 97/PGDĐT-HC về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Nội dung xin xem file đính kèm

 

Bài viết liên quan