THÔNG BÁO: Dự kiến Bài dạy trên truyền hình. Từ 23.3 đến 04.4.2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B THÔNG BÁO: Dự kiến Bài dạy trên truyền hình tuần từ 23.3 đến 04.4.2020 để giáo viên và các bậc phụ huynh được biết, có kế hoạch tổ chức cho học sinh theo dõi và học tập hiệu quả.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THÔNG BÁO

Dự kiến BÀI DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

(Từ 23/3-04/4/2020)

Môn: Tiếng Việt - Lớp:4

 

 

TT

 

 

Tuần theo PPCT

 

Tên bài dạy

 

Ghi chú

1

 

21

Luyện từ và câu: Câu kiểu Ai thế nào?

Từ 23/3 đến 28/3

2

Tập đọc: Bè xuôi sông La

3

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Từ 30/3 đến 4/4

4

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

 

 

 

Môn: Tiếng Việt - Lớp: 5

 

 

TT

 

 

Tuần theo PPCT

 

Tên bài dạy

 

Ghi chú

1

 

21

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ- Công dân

Từ 23/3 đến 28/3

2

Tập đọc: Tiếng rao đêm

3

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Từ 30/3 đến 4/4

4

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

 

Toán lớp 5 - Tiểu học

 

 1. Từ 23/3 - 28/3:
 • Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương.
 • Thể tích của một hình
 • Xăngti-mét-khối. Đề-xi-mét-khối
 • Mét khối.

 

 1. Từ 30/3 - 04/4:
 • Thể tích hình hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian

 

Toán lớp 4 - Tiểu học

 

 

 1. Từ 23/3 - 28/3:
 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp).
 • So sánh 2 phân số cùng mẫu số
 • So sánh 2 phân số khác mẫu số
 • Phép cộng phân số.

 

 1. Từ 30/3 - 04/4:
 • Phép cộng phân số (tiếp)
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp)
 • Phép nhân phân số

Môn: Tiếng Anh - Lớp: 4

(Chương trình cho kế hoạch 2 tiết/ tuần)

TT

Tiết theo PPCT

Tên bài dạy

Ghi chú

UNIT 12: WHAT DOES YOUR FATHER DO?

1

40

Lesson 3

 1. Listen and repeat.
 2. Listen and circle. Then say the sentences with the circled words.
 3. Let’s chant.

Tuần từ:

23/3-28/3

 

UNIT 13: WOULD YOU LIKE SOME MILK?

2

41

Lesson 1

 1. Look, listen and repeat.
 2. Point and say.

Work in pairs…

3

42

Lesson 2

 1. Look, listen and repeat.
 2. Point and say.
 3. Let’s talk.

Tuần từ

30/3-4/4

4

43

Lesson 3

 1. Listen and repeat.
 2. Listen and tick. Then write and say aloud.
 3. Let’s chant.

 

Môn: Tiếng Anh - Lớp: 5

(Chương trình cho kế hoạch 2 tiết/ tuần)

 

TT

Tiết theo PPCT

Tên bài dạy

Ghi chú

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!

1

41

Lesson 3

 1. Listen and repeat.
 2. Listen and circle a orb. Then say the sentences aloud.
 3. Let’s chant.

Tuần từ:

23/3-28/3

 

UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?

2

42

Lesson 1

 1. Look, listen and repeat.
 2. Point and say.
 3. Let’s talk.

3

43

Lesson 2

 1. Look, listen and repeat.
 2. Point and say.
 3. Let’s talk.

Tuần từ

30/3-4/4

4

44

Lesson 3

 1. Listen and repeat.
 2. Listen and circle a orb. Then say the sentences aloud.
 3. Let’s chant.

 

 

 

Bài viết liên quan