16/06/20  Chuyên môn  37
Trường Tiểu học An Khánh B thông báo v/v kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2019- 2020 đối với các môn đánh giá bằng điểm số.
 23/03/20  Chuyên môn  71
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN KHÁNH B THÔNG BÁO: Dự kiến Bài dạy trên truyền hình tuần từ 23.3 đến 04.4.2020 để giáo viên và các bậc phụ huynh được biết, có kế hoạch tổ chức cho học sinh theo dõi và học tập hiệu quả.